Noviny Kubín

Mestské noviny s aktuálnymi informáciami o dianí v Dolnom Kubíne sa k obyvateľom vracajú po šesťročnej prestávke. V novinách Kubín nájdete správy o podujatiach a aktivitách v našom meste za posledné dni a čakajú Vás aj pravidelné rubriky a informácie o úspechoch našich športovcov. Okrem toho si v nich môžete prečítať praktické rady súvisiace s vybavovaním úradných náležitostí, rozhovory so zaujímavými ľuďmi a pozvánky na kultúrne i športové podujatia. Obnovené noviny Kubín majú celkom nový grafický dizajn a sú vydávané vo farebnom prevedení.

Noviny Kubín vychádzajú ako bezplatný mesačník a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Ich obsah pripravuje redakcia Televízie mesta Dolný Kubín. Noviny sa tlačia v náklade 6 650 kusov a následne sú doručované do poštových schránok všetkých domácností v meste Dolný Kubín vrátane mestských častí. K dispozícii je aj elektronická podoba novín. Všetky vydania nájdete v našom archíve.

dolný kubín erb

Reklama v Novinách Kubín

1.) Farebná reklama vo veľkosti celej strany na výšku (164 x 238 mm) za cenu 300 eur

2.) Farebná reklama vo veľkosti polovice strany na šírku (164 x 117 mm) za cenu 150 eur

3.) Farebná reklama vo veľkosti štvrtiny strany na výšku (80 x 117 mm) za cenu 75 eur

4.) Farebná reklama vo veľkosti osminy strany na šírku (80 x 56,5 mm) za cenu 40 eur

 

Bezplatný mesačník Kubín je distribuovaný do 6 650 domácností v meste Dolný Kubín vrátane mestských častí.

Pri dlhodobej alebo viacnásobnej reklame je možné dohodnúť si ceny reklamy individuálne.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.